Yabancı Ülke Adli Veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili

Vancouver Başkonsolosluğu 24.10.2018

Sayın Vatandaşlarımız,

Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında, ilgili Kurumlarımız arasındaki eşgüdüm ve entegrasyon işlemleri tamamlanmış olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yurtdışı temsilciliklerimizce alınacak başvuruların kabulü ve sonuca bağlanmasına ilişkin tescil servisi işlem almaya başlamış ve dış temsilciliklerimizin kullanımına 22 Ekim 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.

Vatandaşlarımız bu tarihten itibaren www.konsolosluk.gov.tr üzerinden randevu alarak bu tür işlemlerini Başkonsolosluğumuzda yaptırabilirler.

Yabancı ülke makamlarınca verilen kararların Nüfus Kütüğü ’ne tesciline yönelik şahsen yapılacak başvuru için gerekli belgeler:

 • Kanada Eyalet Mahkemeleri’nde verilen boşanma kararına binaen düzenlenmiş boşanma sertifikasının Kanada Dışişleri Bakanlığı’nda ya da bulunduğunuz Eyaletin Noterler Birliğinde ya da Eyalet’in Genel Vali Ofisi’nin ilgili bölümünde onaylattırılması,
 • Tescilin yapılacağı ilgili Temsilciliğe bağlı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi,
 • İlgili Temsilciliğimizce tasdik edilmesi,
 • Başvuru sahibi yabancı kimlik ya da pasaport sahibi ise, tescilin yapılacağı ilgili Temsilciliğimize bağlı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi, Temsilciliğimizde onaylattırılması,
 • Başvurudan önce, yabancıya da T.C. mahkemeleri tarafından verilmiş bir karar var ise aslı veya fotokopisi,
 • T.C. mahkemelerinde devam eden bir dava veya evvelce yapılmış bir başvurunun reddedilmediğine dair adli makamlardan alınan belge,
 • İlgili Temsilcilik tarafından verilecek, taraflarca imzalanmış bilgilendirme ve başvuru formu (nvig’nin yukarda kayıtlı internet adresinde bahse konu formlar mevcuttur),
 • Eşlerin başka bir ülke vatandaşlığı olan var ise, boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmeden önce sözkonusu vatandaşlık bildiriminin ilgili Temsilciliğimize yaptırılması,
 • Eşlerin aynı anda ya da 90 gün içinde farklı zamanlarda aynı temsilciliğimize boşanma tescili için başvurması gerekmektedir.
 • Saygıyla duyurulur.

  Pazartesi - Cuma

  12.2.2018 13.2.2018 B.C. Family Day
  30.3.2018 31.3.2018 Good Friday
  2.4.2018 3.4.2018 Easter Monday
  21.5.2018 22.5.2018 Victoria Day
  1.7.2018 2.7.2018 Canada Day
  6.8.2018 7.8.2018 British Columbia Day
  3.9.2018 4.9.2018 Labour Day
  8.10.2018 9.10.2018 Thanksgiving Day
  11.11.2018 Remembrance Day
  25.12.2018 Christmas Day
  26.12.2018 Boxing Day

  1-888-566-76-56 veya+ 90 312 292 29 29